top of page
Храм 
temple.png
page break.png

Този красив масонски дом в долината на София, включва два храма, зала за братскa агапa, библиотека, канцеларии на ВЛСПШРБ и на ВС на СПШРБ. Един градеж носещ енергията на творчеството, ентусиазмът и любовта на масонската братска верига.

rope.png

Това е място, в което в прослава на Великия Архитект на Вселената, се утвърждават целите  и ценностите на човешкия прогрес - място на обучение и образование, философия, отдих и приятелство, учене и размисъл, благотворителност и състрадание. Това е място, където човешкият дух да бъде въздигнат и братството между хората сплотено в безкористна прегръдка.

hram1.jpg
page break.png
temple.png

Голяма храмна зала - символични степени

temple.png

Малка храмна зала - високи степени

temple.png

Зала за агапа

bottom of page