Храм 

Този красив масонски дом в долината на София, включва два храма, зала за братскa агапa, библиотека, канцеларии на ВЛСПШРБ и на ВС на СПШРБ. Един градеж носещ енергията на творчеството, ентусиазмът и любовта на масонската братска верига.

Това е място, в което в прослава на Великия Архитект на Вселената, се утвърждават целите  и ценностите на човешкия прогрес - място на обучение и образование, философия, отдих и приятелство, учене и размисъл, благотворителност и състрадание. Това е място, където човешкият дух да бъде въздигнат и братството между хората сплотено в безкористна прегръдка.

Голяма храмна зала - символични степени

Малка храмна зала - високи степени

Зала за агапа

Върховен Съвет, 33°

За контакт с нас:

Стария и Приет Шотландски Ритуал в България

2018 Върховен Съвет, 33° Стария и Приет Шотландски Ритуал в България.