top of page
Масонството в България  
compass.png
page break.png
Goose.png

За официална рождена дата на световното съвременно масонство повечето изследователи приемат 24.06.1717.г. На тази дата, в лондоската кръчма „ Гъската и Скарата“ , когато вследствие на обединението на четири ложи е създадена Великата Ложа на Англия. До 1725 година ложите стават 64, а две години по-рано, през 1723 е приета и написаната от Джеймс Андерсън „Коституция“, регулираща работата на великата Ложа на Англия, и впоследствие дала основите на съвременните конституции на масонските ложи днес.

elem5.png

В този период България е окупирана от Османската империя, като българите като християни нямат равни права с другите народи в империята.Едно от основните изисквания да бъдеш масон е да си свободен човек. Това е причината, въпреки, че масонството съществува в империята от началото на 19ти век, в ложите да няма българи. Независимо от това идеите на свободното зидарство проникват сред търсещите знания, свобода и справедливост. Много свидетелства, които предстоят да бъдат изследвани и допълнени, дават основание да се вярва, че редица български революционери и обществени дейци са част от свтовното масонство. Освен реквизит и думи от ритуала по който се кълнат революционери и въстанници, има редица запазени лични документи и исторически данни за връзки и познанства на български революционери и италиански масони, борци за свободата на Италия. Тук може да се говори много за познанството на Георги Раковски с Джузепе Мазини, визията на Васил Левски за чиста и свята република в която всички са равни независимо от раса и религия, стига да спазват закона и т.н.

bvlgaria.png

Началото на масонството в България е положено веднага след освобождението от османско владичество през 1880.г. когато в град Русе българският гражданин Иван Ведър създава първата българска регулярна ложа „Балканска Звезда“. Иван Ведър е роден под името Данаил Николов през1827 г. в Разград.Принуден да напусне България и да смени името  след проблем с турската власт.

vedar.jpg

Завършва образование в Малта и владее различни европейски езици, както и турски, арабски и латински. Работи като преподавател в „Робърт колеж“ в Истамбул, където през 1823 г. е посветен в масон в англииската ложа „Ориентал“. Иван Ведър  е и първият българин достигнал 33та и последна степен на Стария и Приет Шотландски Обред. Назначен от русенския валия като „секретар по външната кореспонденция“  той има възможност да контактува с много външни дипломати, както и да подпомага българското национално освободително движение, влючително и с пари. 

Веднага след освобождението на България, Ведър започва интезивна работа по развитието на масонството. За целта той води в Букурещ група  свои съграждани от Русе, където те са приети за масони и след достигането им до необходимия брой майстори, с патент от Великия Изток на Португалия е внесената светлината в първата българска регулярна ложа „Балканска Звезда“. Следват ложи във Варна и София, като Варна става център на първата Велика ложа на България.

 

Следващите години са изключително динамични в политическо отношение за младата българска държава. Смятайки, че е прекалено голяма опасноста от използването на братството в политическите борби, през 1887 г. Иван Ведър приспива ложите. В следващите години обаче много българи са членове на ложи в различни еврoпейски държави. Въпреки, че членуват в различни ложи и ритуали те поддържат братски връзки помежду си. Така естествено се стига до момента, когато трез 1914 година, с патент от Великата Ложа на Франция в София е създадена ложа „Заря“. Ложа „Заря“ става ложа майка на ложите „Зора“ и „Светлина“ и тези три ложи, със съгласието на великата ложа на франция основават новата Велика Ложа на България с наименование „Велика Символна Ложа на България“ и велик майстор генерал Александър Протогеров. Както и първата велика ложа, така и възобновеното българско масонство взема дейно участие във всички сфери на обществения живот. Независимо от различията в политическия,професионален и социален статут на членовете, братята вземат дейно участие в защитата и изграждането на България. Просветната дейност е насочена не само към развитието на членовете на братството вътре в ложите, но и към развитието образованието на нацията и изграждането на висок национален морал. Многобройни са инициативите и мероприятията в различни сфери, за което има и достатъчен брой публикации и материали, както исторически така и съвременни. Въпреки това, основно профашистки дейци и организации работят за очернянето на българското масонство и за неговата забрана. Това довежда до забраната на военния министър генерал Никола Бакърджиев забранява членството на българските офицери в масонските ложи. Попадането на България в зависимост от фашистка Германия води и до по-сериозен удар срещу масонството. През 1940 г., на 24.12 е приет Закон за зашита на нацията, който забранява дейноста на масонски ложи на теритирията на България.

 

След края на Втората световна Война, България, по силата на споразумението от Ялта попада в източния блок, доминиран от СССР. Отново масонството е нежелано от власт имащите и изпада в забрава в социалистическа България. Братята за които се знае, че са масони биват преследвани от новата власт, а в понятието масон се влага погрешна и зловредна символика.

Масонството в България

Масонството в България

Възпроизвеждане на видеото
BG-flag2.png
compass.png

 Съвременното масонство в България е реактивирано след политиеските промени в световен и вътршно държавен план след разпада на двуполюсния световен модел и установяването в България на многопартиина, демократична политическа система. Въпреки,че има сили и кръгове, водещи открита борба срещу мосонството и неговите идеи, братството става все по-популярно сред активните и достойни граждани на Република България, като масонството се явява обединяваща връзка между хора с различен произход, професия и вяра.

На територията на Република България работят няколко велики ложи, като най-големи са Великата ложа на стария и приет шотландски ритуал в България, великата ложа на старите, свободни иприети зидари в българия и обединената велика ложа на България.

От 2001 година, с разрешението на Южната Юрисдикция на Върховния съвет на Стария и Приет Шотландски Ритуал на САЩ, В България работи и ВърховенСъвет на 33⁰ и последна степен на Шотландския ритуал. Негов първи суверенен командир е брат Петър Калпакчиев, който заема тази длъжност до  началото на 2018 г. Негов приемник и изпълняващ длъжноста към днешна дата е Н.М.П.Б. Стоян Станков.

page break.png
bottom of page