Що е масонство  

Свободното зидарство, най-старото и най-голямото братство в света, е известно като "морална и философска система, обгърната в алегории и обрисувана със символи". Една от отличителните черти на масонството обаче е свободата по отношение на тълкуването на символизма, тъй като много малко от символите са ясно обяснени в ритуалите. Вместо това Братството насърчава членовете си да търсят и сами да достигнат до значението и тълкованието на символите носещи мъдростта в себе си.

Върховен Съвет, 33°

За контакт с нас:

Стария и Приет Шотландски Ритуал в България

2018 Върховен Съвет, 33° Стария и Приет Шотландски Ритуал в България.