Степени

Ритуалите в степените на Шотландския Ритуал представляват пиеси, които често се организират с костюми, декор и сценични ефекти. Целта им е чрез алегории да се изследват различни философии, древни религии и етични системи. Чрез всички тях, хората се опитват да отговорят на някои универсални въпроси.

Степените на Ритуала не разкриват на човек отговорите на тези въпроси. Вместо това, те му разказват за представите и твърденията на  големите мислители, философи и цивилизации от миналото и се опитват да създадат философска обстановка, в която кандидатът или братът могат да получат прозрение. Съгласявайки се със Сократ, че неизследваният живот не си струва да се живее, ритуалът предоставя чрез самоизследване и размишление, опорни точки към същинските отговори.

Ложа на съвършенството

Ложата на съвършенството включва степените от 4° до 14°. Те също така се наричат ​​неизречими степени. В уроците на тези степени, кандидатът ще срещне редица препрадки към сцени и герои, алегориите на които припомнят и осмислят в дълбочина трите степени на синьото масонство.

4°  степен - Таен майстор

Тази степен учи да бъдем верни, смирени  и с чувство за дълг, да дадем предимство на мълчанието. Когато изпълняваме нашите задължения, не бива да очакваме награда, а да изпитваме лично удовлетворение.

5°  степен - Съвършен майстор

Поуките тук са да бъдем честни и трудолюбиви. Най-благородната черта на човечеството е да бъдем добродетелни заради самата добродетел.

6°  степен - Вътрешен секретар

Уроците в степента са да сме ревностни и верни към дълга, да бъдем предани, безкористни и милосърдни. Усърдието и верността към дълга винаги се възнаграждават.

7°  степен - Старши жрец и съдия

Нека справедливостта ръководи всичките ни действия. Всяко действие носи последствия. Трябва да сме справедливи, когато съдим мотивите на другите.

8°  степен - Интендант на градежа

Трябва да сме милосърдни и великодушни. Тези качества изискват да поправяме както грешките на другите, така и нашите собствени.

Трудът е почтен, ако се върши с уравновесеност, умереност, точност и трудолюбие.

9°  степен - Избраник на деветте

Трябва да просветлим душите и умовете си. Трябва да спомагаме в обучението и просвещаването на човечеството. Да бдим над интересите и честта на родината ни.

10°  степен - Избраник на петнадесетте

Тази степен ни учи да сме толерантни и либерални. Да се противопоставяме срещу фанатизма и гонението, чрез просвещение и образование.

11°  степен - Избраник на дванадесетте

Уроците тук са да сме честни, верни и надеждни, да бъдем защитници и закрилници на хората.

12°  степен - Майстор архитект

Трябва да търсим мъдростта чрез знанието. Мъдростта е дар от Бога и трябва да бъде предпочитана пред всички богатства. Мъдростта и знанието носят чест, благоразумие и разбиране.

13°  степен - Кралска арка на Соломон

Търсейки познанието, трябва да сме мотивирани от дълга и честта, формирайки чистия образ на високия морал.

14°  степен - Съвършен избраник 

Да помагаме, окуражаваме и защитаваме Братята си. Да защитаваме угнетените и да избавяме от нуждата и безпокойството. Да просвещаваме човечеството и да служим на доброто с доблест.

Върховен Съвет, 33°

За контакт с нас:

Стария и Приет Шотландски Ритуал в България

2018 Върховен Съвет, 33° Стария и Приет Шотландски Ритуал в България.