top of page
33.png
Степени
page break.png

Ритуалите в степените на Шотландския Ритуал представляват пиеси, които често се организират с костюми, декор и сценични ефекти. Целта им е чрез алегории да се изследват различни философии, древни религии и етични системи. Чрез всички тях, хората се опитват да отговорят на някои универсални въпроси.

Mozart_in_lodge_Vienna.jpg

Степените на Ритуала не разкриват на човек отговорите на тези въпроси. Вместо това, те му разказват за представите и твърденията на  големите мислители, философи и цивилизации от миналото и се опитват да създадат философска обстановка, в която кандидатът или братът могат да получат прозрение. Съгласявайки се със Сократ, че неизследваният живот не си струва да се живее, ритуалът предоставя чрез самоизследване и размишление, опорни точки към същинските отговори.

page ornamentGold.png

Ложа на съвършенството

14th-300x300.jpg.png

Ложата на съвършенството включва степените от 4° до 14°. Те също така се наричат ​​неизречими степени. В уроците на тези степени, кандидатът ще срещне редица препрадки към сцени и герои, алегориите на които припомнят и осмислят в дълбочина трите степени на синьото масонство.

4.gif

4°  степен - Таен майстор

Тази степен учи да бъдем верни, смирени  и с чувство за дълг, да дадем предимство на мълчанието. Когато изпълняваме нашите задължения, не бива да очакваме награда, а да изпитваме лично удовлетворение.

5.jpg

5°  степен - Съвършен майстор

Поуките тук са да бъдем честни и трудолюбиви. Най-благородната черта на човечеството е да бъдем добродетелни заради самата добродетел.

6.jpg

6°  степен - Вътрешен секретар

Уроците в степента са да сме ревностни и верни към дълга, да бъдем предани, безкористни и милосърдни. Усърдието и верността към дълга винаги се възнаграждават.

7.jpg

7°  степен - Старши жрец и съдия

Нека справедливостта ръководи всичките ни действия. Всяко действие носи последствия. Трябва да сме справедливи, когато съдим мотивите на другите.

8.jpg

8°  степен - Интендант на градежа

Трябва да сме милосърдни и великодушни. Тези качества изискват да поправяме както грешките на другите, така и нашите собствени.

Трудът е почтен, ако се върши с уравновесеност, умереност, точност и трудолюбие.

9.jpg

9°  степен - Избраник на деветте

Трябва да просветлим душите и умовете си. Трябва да спомагаме в обучението и просвещаването на човечеството. Да бдим над интересите и честта на родината ни.

10.jpg

10°  степен - Избраник на петнадесетте

Тази степен ни учи да сме толерантни и либерални. Да се противопоставяме срещу фанатизма и гонението, чрез просвещение и образование.

11.jpg

11°  степен - Избраник на дванадесетте

Уроците тук са да сме честни, верни и надеждни, да бъдем защитници и закрилници на хората.

12.jpg

12°  степен - Майстор архитект

Трябва да търсим мъдростта чрез знанието. Мъдростта е дар от Бога и трябва да бъде предпочитана пред всички богатства. Мъдростта и знанието носят чест, благоразумие и разбиране.

13.jpg

13°  степен - Кралска арка на Соломон

Търсейки познанието, трябва да сме мотивирани от дълга и честта, формирайки чистия образ на високия морал.

14.jpg

14°  степен - Съвършен избраник 

Да помагаме, окуражаваме и защитаваме Братята си. Да защитаваме угнетените и да избавяме от нуждата и безпокойството. Да просвещаваме човечеството и да служим на доброто с доблест.

bottom of page