Старият и Приет Шотландски Ритуал на тридесет и трета и последна степен (Ancient and Accepted Scottish Rite) е една от най-разпространените в света системи на практикуване на масонството.

Всеки ритуал представлява прогресивна поредица от степени, развивани от различни масонски организации, всяка от които оперира под ръководството на собствен централизиран управляващ орган. Във висшите степени на Шотландския Ритуал централният орган се нарича Върховен съвет.

Степените от 1° -ва до 3° -та са наречени "символични" и те се присъждат и управляват от Регулярните и Признати Велики Ложи. Върховните съвети присъждат и управляват "философските степени" от 4° -та до 33° -та и последна.

Висшите масонски степени представляват естествено продължение на трите степени на Стария и Приет Шотландски ритуал. Те са предназначени за Братя-масони, достигнали 3° -та (майсторска) степен, които желаят да продължат своето самоусъвършенстване.

За Шотландския ритуал  
Върховен Съвет, 33°

За контакт с нас:

Стария и Приет Шотландски Ритуал в България

2018 Върховен Съвет, 33° Стария и Приет Шотландски Ритуал в България.