top of page
33.png
page break.png

Старият и Приет Шотландски Ритуал на тридесет и трета и последна степен (Ancient and Accepted Scottish Rite) е една от най-разпространените в света системи на практикуване на масонството.

444.jpg

Всеки ритуал представлява прогресивна поредица от степени, развивани от различни масонски организации, всяка от които оперира под ръководството на собствен централизиран управляващ орган. Във висшите степени на Шотландския Ритуал централният орган се нарича Върховен съвет.

Степените от 1° -ва до 3° -та са наречени "символични" и те се присъждат и управляват от Регулярните и Признати Велики Ложи. Върховните съвети присъждат и управляват "философските степени" от 4° -та до 33° -та и последна.

Висшите масонски степени представляват естествено продължение на трите степени на Стария и Приет Шотландски ритуал. Те са предназначени за Братя-масони, достигнали 3° -та (майсторска) степен, които желаят да продължат своето самоусъвършенстване.

page break.png
За Шотландския ритуал  
bottom of page