top of page
compass.png

20/10/2023

page break.png

На 19.11.2023 година в Юрисдикцията на Гърция - Долината на Атина, 7 Върховни Съвета се прегърнаха за просперитета на Шотландския Ритуал и за бъдещето на масонството

На 19.11.2023 година в Юрисдикцията на Гърция - Долината на Атина, 7 Върховни Съвета се прегърнаха за просперитета на Шотландския Ритуал и за бъдещето на масонството

photo.png

Снимки от събитието

bottom of page