top of page
Добре дошли!  
33.png
quote.png

" Това, което правим за себе си, умира с нас ... това, което правим за другите, живее вечно."

- Албърт Пайк, Mорал и догма на Стария и Приет Шотландски Ритуал 

Могъщи и Почитаеми Братя,

Скъпи Братя членове на Старият и Приет Шотландски Ритуал,

 

Изминаха почти три години от началото на предприетите от нас промени във ВС на 33° и последна степен на С.П.Ш.Р.Б , промени свързани с възстановяване на моралните ценности и духовни принципи на ритуала. През последните няколко години с действие или бездействие, ние българските масони позволихме нашите престилки да бъдат опетнени. Позволихме по нашите бели ръкавици да полепне кал. Позволихме непобеденото его и дребни политически амбиции на наши членове да разрушът братската хармония и единството на братската верига.

BrST.jpg

Нашата слабост и разпокъсаност бяха използвани при проникването на чужди геополитически интереси. Превърнахме се в длъжници на страната си и на обществото в което живеем. Стига ! Изтърпяхме много болки и разочарования, но те ни научиха на състрадание и търпение. Време е за промяна. Нека заедно с общи усилия да заработим за единение на българското масонство. Нека в своята работа не спираме да изповядваме принципите на братската любов, толерантността, милосърдието и истината. Нека Бог ни даде сили и разум да изпълним своя дълг към България, към семействата ни и към нашето обществото.

page ornamentGold.png
signature-2.png
page break.png
sun.png

" Тези, които се трудят малко и зидат духовния си живот върху плитките основи на материалното, строят дом върху пясък, който не може да устои дори в този преходен свят, а още по-малко в онзи, вечния."

sun.png

От 2001 година, с разрешението на Южната Юрисдикция на Върховния съвет на Стария и Приет Шотландски Ритуал на САЩ, в България работи Върховен Съвет на 33⁰ и последна степен на Шотландския ритуал. Негов първи суверенен командир е брат Петър Калпакчиев, който заема тази длъжност до  началото на 2018 г. Негов приемник и изпълняващ длъжноста към днешна дата е Н.М.П.Б. Стоян Станков.

key.png
Deus meumque jus” 

Човешкият прогрес е нашата кауза,

свободата на мисълта нашето висше желание,

чистотата в съвестта, наша мисия.

Мисията на Стария и Приет Шотландски Ритуал, е да спомогне на своите членове да бъдат достойни и доблестни мъже и да подобри общностите, в които живеят, изповядвайки принципите на братската любов, толерантността, милосърдието и истината, като активно прегръща високите социални, морални, и духовни ценности, включително състрадание, общение и отдаденост на Бог, семейство и страна.

page break.png
bottom of page