top of page
compass.png

03/10/2022

page break.png

На 30.09.2022 година в Долината на Велико Търново бе реактивиран "Съвет на Кадош" с пат.ном.4

На 30.09.2022 година, в Долината на Велико Търново бе реактивиран " Съвет на Кадош" с пат.ном.4. На добър път Скъпи Братя! Продължавайте със същата енергия да разпръсквате любов и светлина, и да се борите срещу невежеството. Ние вашите Братя от ВС на 33 на СПШРБ за България ще бъдем до вас в мъка и в радост!

photo.png

Снимки от събитието

bottom of page