01/02/2020

На 01.02.2020г в Храма на нашите Братя от Солун, бе проведен съвместен ритуал на 33 с участието на ВС за Гърция и България

На 01.02.2020г в Храма на нашите Братя от Солун, под ръководството на Н.М.П.Бр.Емануил Геракиос,33- Суверен Върховен Командир на ВС на 33 на СПШР за Гърция бе проведен съвместен ритуал на 33 с участието на ВС за Гърция и България. В тържественият ритуал взе учасгие Н.М.П.Бр. Спиридон Камалакис,33 -Стар СВК на ВС на 33 за Гърция, съучредител на българския ВС на 33 и представител на Великия Съвет Майка на Света - ЮЮ на САЩ. Ритуалът премина в изключителна братска любов и хармония.

Снимки от събитието

Върховен Съвет, 33°

За контакт с нас:

Стария и Приет Шотландски Ритуал в България

2018 Върховен Съвет, 33° Стария и Приет Шотландски Ритуал в България.