19/12/2018

Масони от философските степени на ШР се събраха на съвместен ритуал

На 19.12. 2018, Братята от Долините на София и Велико Търново, в мир и с братска обич положиха своя труд на Великия градеж.

Снимки от събитието

Върховен Съвет, 33°

За контакт с нас:

Стария и Приет Шотландски Ритуал в България

2018 Върховен Съвет, 33° Стария и Приет Шотландски Ритуал в България.